Kancelaria Adwokacka
ul. Powstańców Śląskich 1, Rybnik
tel./fax: 32 42-224-02
kancelaria@adwokat-rybnik.com

Prawo upadłościowe

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencką może ogłosić osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, jeśli stała się niewypłacalna. Wniosek o ogłoszenie upadłości na charakter sformalizowany i wymaga złożenia określonego formularza, który zawiera informacje dotyczące dłużnika i jego majątku. W ostatnim czasie doszło do zmiany uregulowań prawnych w zakresie upadłości konsumenckiej, wprowadzono nowe rozwiązania i możliwości dla osób borykających się z problemami finansowymi, do których doszło z przyczyn niezależnych od dłużnika, jak również w wyniku działań zawinionych albowiem efektem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest oddłużenie konsumentów – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a co za tym idzie umorzenie części lub całości zobowiązań, bądź ich spłata. Aktualne uregulowania prawne pozwalają na umorzenie przez Sąd zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli.

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wymaga dogłębnej analizy dokumentów i sytuacji dłużnika, albowiem upadłość konsumencka pociąga za sobą wiele skutków w różnych sferach życia.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:
  • udzielania porad prawnych dotyczących postępowania upadłościowego, skutków ogłoszenia upadłości oraz jej wpływu na majątek dłużnika i jego rodziny,
  • analizy dokumentacji dłużnika pod kątem możliwości ogłoszenia upadłości,
  • przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości,
  • reprezentacji Klientów w toku postępowania upadłościowego, w zakresie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
Kancelaria Adwokacka ul. Powstańców Śląskich 1, Rybnik
Mobil: +32 42-224-02 e-mail: kancelaria@adwokat-rybnik.com