Kancelaria Adwokacka
ul. Powstańców Śląskich 1, Rybnik
tel./fax: 32 42-224-02
kancelaria@adwokat-rybnik.com

Obsługa firm

Obsługa prawna firm

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych takich jak: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki osobowe i kapitałowe, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, organizacje społeczne i zawodowe. Wbrew pozorom, bieżąca obsługa prawna nie jest potrzebna tylko dużym podmiotom gospodarczym. Stopień obecnego skomplikowania życia gospodarczego powoduje, że często Klienci zgłaszają się do adwokata w sytuacji, kiedy zaistnieją już problemy prawne. Bieżąca obsługa prawna pozwala eliminować i stara się zapobiegać tego typu sytuacjom.

Umowa o świadczenie usług prawnych zawierana jest na czas określony lub na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia. Wysokość miesięcznego wynagrodzenie jest każdorazowo ustalana z Klientem przed podpisaniem umowy o świadczenie usług prawnych. W przypadku stałej obsługi prawnej stosowany jest system wynagrodzenia ryczałtowego lub godzinowego, w zależności od preferencji Klienta.

Pierwszy model - rozliczenie ryczałtowe charakteryzuje się tym, że w jednej miesięcznej kwocie Klient otrzymuje bieżącą pomoc prawną, reprezentację przed Sądami, analizę umów, pomoc w sprawach pracowniczych oraz pomoc we wszystkich innych aspektach objętych umową – wówczas ustalane jest jedno wynagrodzenie płatne w formie zryczałtowanej.

Dla osób, które obawiają się tego typu rozwiązania i uważają, że będą potrzebować mniejszego zakresu pracy, ale chciałyby współpracować na stałe z jedną Kancelarią, proponujemy rozwiązanie w oparciu o stawkę godzinową. w tym przypadku co miesiąc sporządzana jest karta pracy, zawierająca zestawienie czynności i czasu poświęconego dla wykonania powierzonych zleceń. Każde z tych rozwiązań ma oczywiście swoje zalety, a wybór pozostawiamy każdorazowo Klientowi.

Wszystkie rozliczenia za wykonane usługi dokonywane są na podstawie wystawionych przez Kancelarię faktur VAT.
Kancelaria Adwokacka ul. Powstańców Śląskich 1, Rybnik
Mobil: +32 42-224-02 e-mail: kancelaria@adwokat-rybnik.com