Kancelaria Adwokacka
ul. Powstańców Śląskich 1, Rybnik
tel./fax: 32 42-224-02
kancelaria@adwokat-rybnik.com

Prawo rodzinne

Rozwód i separacja

Rozwód i separacja to bardzo często trudne i skomplikowane procesy sądowe, wymagające szczegółowej analizy i wypracowania najlepszego rozwiązania dla Klienta. Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi rozwód może być orzeczony, jeżeli doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, tzn. pomiędzy małżonkami nie istnieją więzi duchowe, fizyczne i gospodarcze.

Prawo upadłościowe

Upadłość podmiotów gospodarczych

Upadłość konsumencka

Kancelaria Adwokacka zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu prawa upadłościowego, zarówno postępowań dotyczących przedsiębiorców, jak i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
Adwokat Zygmunt Stęchły

Adwokat

Zygmunt Stęchły
Adwokat Przemysław Stęchły

Adwokat

Przemysław Stęchły
Adwokat Magdalena Grabarczyk

Adwokat

Magdalena Grabarczyk

Prawo cywilne

Sprawy frankowe

Kancelaria Adwokacka zajmuje się prowadzeniem sporów z bankami wynikających z zawartych umów kredytowych. Dotyczy to głównie spraw związanych z umowami kredytowymi we frankach szwajcarskich. Trzeba mieć na względzie, że każdy spór z bankiem i każda sytuacja "frankowicza" jest indywidualna oraz wymaga szczegółowej analizy i oceny ryzyka związanego z prowadzonym procesem.

Prawo rodzinne

Podział majątku

Podział majątku wspólnego pomiędzy małżonkami może nastąpić na kilka sposobów. z wnioskiem o podział majątku można wystąpić podczas rozwodu albowiem na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów prawa Sąd w wyroku orzekającym rozwód może dokonać podziału majątku wspólnego, jednak tylko wtedy, gdy przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Prawo cywilne

Szkody górnicze

Szczególnie na terenie Śląska istotną gałęzią prawa cywilnego są sprawy o szkody górnicze. Nasza pomoc prawna skierowana jest do osób indywidualnych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym deweloperów, którzy są właścicielami nieruchomości, bądź planują inwestycje na terenie zagrożonym szkodami górniczymi.

Prawo cywilne

Odszkodowania i błędy medyczne

Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych i pozasądowych dotyczących spraw o odszkodowanie, zadośćuczynienie i renty od zakładów ubezpieczeń, firm ubezpieczeniowych, sprawców zdarzenia oraz innych podmiotów. Adwokaci reprezentują poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, poszkodowanych w wyniku błędu medycznego, na skutek wypadku przy pracy oraz poszkodowanych, którym przysługują roszczenia z polis ubezpieczeniowych.

Kancelaria Adwokacka »

Kancelarie Adwokackie adwokata Zygmunta Stęchłego, Przemysława Stęchłego i Magdaleny Grabarczyk tworzą zespół współpracujących ze sobą adwokatów. Celem Naszej współpracy jest jak najlepsze zabezpieczenie i ochrona interesów Klientów oraz wybór dla Nich najkorzystniejszego rozwiązania.

Adwokaci świadczą pomoc prawną na rzecz Klientów indywidualnych w zakresie udzielania porad prawnych, reprezentacji w postępowaniu sądowym i pozasądowym, sporządzania i opiniowania umów, przygotowywania pism procesowych. Prowadzimy sprawy z różnych dziedzin prawa, w szczególności z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa karnego, prawa gospodarczego, prawa administracyjnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów współpracujemy z notariuszami, psychologami, doradcami podatkowymi i tłumaczami przysięgłymi starając się aby udzielona Państwu pomoc miała charakter kompleksowy.

Prawo karne

Sprawy karne

Istotną dziedziną naszej działalności jest prowadzenie spraw z zakresu prawa karnego. Procedura w sprawach karnych obejmuje postępowanie przygotowawcze, sądowe i wykonawcze. Na każdym etapie zarówno pokrzywdzonemu, jak i oskarżonemu przysługuje pomoc prawna. Nasze Kancelarie świadczą pomoc prawną na rzecz osób fizycznych na wszystkich etapach postępowania karnego.

Kancelaria Adwokacka Rybnik

Obsługa firm

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych takich jak: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki osobowe i kapitałowe, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, organizacje społeczne i zawodowe. Wbrew pozorom, bieżąca obsługa prawna nie jest potrzebna tylko dużym podmiotom gospodarczym.
Kancelaria Adwokacka ul. Powstańców Śląskich 1, Rybnik
Mobil: +32 42-224-02 e-mail: kancelaria@adwokat-rybnik.com