Kancelaria Adwokacka
ul. Powstańców Śląskich 1, Rybnik
tel./fax: 32 42-224-02
kancelaria@adwokat-rybnik.com

Prawo cywilne

Sprawy spadkowe

W ostatnim czasie coraz częściej pojawiają się problemy ze sprawami spadkowymi. Z uwagi na szeroki krąg osób powołanych do dziedziczenia ustawowego, a także coraz powszechniejsze zjawisko odrzucania spadku, dochodzi często do sytuacji powołania do dziedziczenia osób, które od wielu lat nie miały kontaktu ze spadkodawcą. Z drugiej strony coraz częstsze bywa również pozostawianie przez spadkodawców testamentu - dokumenty te mogą być podważane, o ile zachodzą do tego przesłanki. Należy również pamiętać o ewentualnym odrzuceniu spadku w imieniu małoletnich dzieci, w sytuacji odrzucenia spadku przez rodziców.

Jeżeli spadkobierca nie złożył w terminie sześciu miesięcy od daty śmierci spadkodawcy oświadczenia o odrzuceniu spadku istnieje jeszcze możliwość uratowania tej sytuacji - stąd porada adwokata może być bardzo cenna. Ważną częścią prawa spadkowego są także sprawy o zachowek. W przypadku wielu spadkobierców zachodzi często konieczność dokonania działu spadku, a jeżeli dziedziczenie następuje po małżonkach w określonych przypadkach musi być powiązane z podziałem majątku wspólnego.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:
  • spraw o stwierdzenie nabycia spadku (dziedziczenie ustawowe, dziedziczenie testamentowe, stwierdzenie nieważności testamentu)
  • spraw o zachowek (wydziedziczenie)
  • spraw o dział spadku i zniesienie współwłasności
  • sprawy z zakresu zmian postanowień spadkowych (nowi spadkobiercy/znalezienie testamentu)
  • oświadczeń o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku
  • porady prawne przy sporządzaniu testamentów
Kancelaria Adwokacka ul. Powstańców Śląskich 1, Rybnik
Mobil: +32 42-224-02 e-mail: kancelaria@adwokat-rybnik.com