Kancelaria Adwokacka
ul. Powstańców Śląskich 1, Rybnik
tel./fax: 32 42-224-02
kancelaria@adwokat-rybnik.com

Prawo cywilne

Sprawy frankowe

Kancelaria Adwokacka zajmuje się prowadzeniem sporów z bankami wynikających z zawartych umów kredytowych. Dotyczy to głównie spraw związanych z umowami kredytowymi we frankach szwajcarskich. Trzeba mieć na względzie, że każdy spór z bankiem i każda sytuacja "frankowicza" jest indywidualna oraz wymaga szczegółowej analizy i oceny ryzyka związanego z prowadzonym procesem. W związku z wydanymi wyrokami Sądu Najwyższego, a w szczególności zaś w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z nia 3.10.2019r. w sprawie C-260/18 pojawiły się nowe możliwości pomocy "frankowiczom", czyli osobom które zawarły umowy kredytowe indeksowane i denominowane do franków szwajcarskich CHF.

Dotychczasowe orzecznictwo daje "frankowiczom" nowe możliwości dokonania zmian w zawartych umowach kredytowych. Jednak dopiero szczegółowa analiza umowy kredytowej pozwala na wstępną ocenę, które z rozwiązań może zostać zastosowane, a jednocześnie jest najbardziej korzystne dla "frankowicza".

Podkreślić należy, że w zakresie tych spraw Kancelaria współpracuje z biegłymi sądowymi, co pozwala na rzetelną ocenę umowy Klienta.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:
  • porad prawnych w sprawach związanych z kredytami frankowymi,
  • kompleksowej analizy umów kredytowych, regulaminów i aneksów,
  • sporządzania dokumentów w postępowaniu przedprocesowym z bankiem,
  • sporządzenia wezwań przedsądowych do zmiany warunków umowy kredytowej,
  • sporządzenia pozwu w sprawach związanych z umowami kredytowymi,
  • reprezentacji Klientów w toku postępowania sądowego.
Kancelaria Adwokacka ul. Powstańców Śląskich 1, Rybnik
Mobil: +32 42-224-02 e-mail: kancelaria@adwokat-rybnik.com