Kancelaria Adwokacka
ul. Powstańców Śląskich 1, Rybnik
tel./fax: 32 42-224-02
kancelaria@adwokat-rybnik.com

Prawo cywilne

Prawo rzeczowe

Ważną gałęzią procesów sądowych są sprawy związane z wszelkimi sporami dotyczącymi nieruchomości. Adwokaci zajmujący się sprawami z zakresu prawa rzeczowego pomagają na każdym etapie postępowania sądowego oraz udzielają porad prawnych w sprawach takich jak: zasiedzenie, uwłaszczenie, ustanowienie drogi koniecznej, ochrona własności i posiadania.

Z uwagi na duży stopień skomplikowania tych spraw, postępowanie takie wymaga często specjalistycznej wiedzy biegłych, w szczególności w zakresie zniesienia współwłasności, wydzielenia lokalu czy też wyliczenia nakładów, stąd pomoc adwokat bywa nieodzowna.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:
  • spraw o zasiedzenie
  • spraw o uwłaszczenie
  • spraw o rozgraniczenie
  • spraw o ustanowienie drogi koniecznej
  • spraw dotyczących służebności przesyłu
  • spraw wieczystoksięgowych (wpis do księgi wieczystej, sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym)
  • spraw o zniesienie współwłasności
  • spraw o ochronę posiadania i ochronę własności
  • spraw o zwrot nakładów na nieruchomość
Kancelaria Adwokacka ul. Powstańców Śląskich 1, Rybnik
Mobil: +32 42-224-02 e-mail: kancelaria@adwokat-rybnik.com