Kancelaria Adwokacka
ul. Powstańców Śląskich 1, Rybnik
tel./fax: 32 42-224-02
kancelaria@adwokat-rybnik.com

Nasz zespół

Pro Bono

Realizując misję pomocy najbardziej potrzebującym Kancelaria oferuje również nieodpłatną pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego, oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Bezpłatne porady prawne przewidziane są dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które potrzebują pomocy prawnej, a nie mają odpowiednich możliwości finansowych. Pomoc realizowana jest w formie spotkań, na których analizowany jest problem i wskazywane są najlepsze rozwiązania.

Z uwagi na duże zainteresowanie, pomoc PRO BONO świadczona jest według kolejności zgłoszeń, a terminy spotkań należy ustalać w sekretariacie kancelarii adwokackiej, pod numerem telefonu 32 422 24 02.

Z uwagi na szczególny charakter nieodpłatnej pomocy prawnej prosimy aby korzystały z niej osoby naprawdę potrzebujące.

Kancelaria Adwokacka ul. Powstańców Śląskich 1, Rybnik
Mobil: +32 42-224-02 e-mail: kancelaria@adwokat-rybnik.com