Kancelaria Adwokacka
ul. Powstańców Śląskich 1, Rybnik
tel./fax: 32 42-224-02
kancelaria@adwokat-rybnik.com

Prawo gospodarcze i handlowe

Sprawy gospodarcze

Prawo gospodarcze i handlowe obejmuje szereg regulacji dotyczących przedsiębiorców.

Dla przedsiębiorców szczególnie istotna jest reprezentacja w sprawach związanych z ich działalnością. W chwili obecnej w zasadzie nie ma odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych, jak było to do niedawna, ale już słychać zapowiedzi ustawodawcy o przywróceniu tych przepisów. Ustawodawca przewiduje dalsze zaostrzenie rygorów w tym postępowaniu, zmierzające do tego, aby podmiot prowadzący działalność gospodarczą w procesie traktowany był na równi z profesjonalnym pełnomocnikiem. Takie uregulowanie powoduje, że na przedsiębiorcę, który przecież nie musi mieć wiedzy prawnej, nakładane są w procesie obowiązki takie jak na zawodowych pełnomocników, co związane jest z dużym ryzykiem prowadzenia postępowań gospodarczych bez pomocy adwokata. Pomoc adwokata może tu być szczególnie ważna zwłaszcza, że są to często sprawy skomplikowane i mające bardzo często wpływ na cały zakres prowadzonej działalności gospodarczej.
Kancelaria Adwokacka ul. Powstańców Śląskich 1, Rybnik
Mobil: +32 42-224-02 e-mail: kancelaria@adwokat-rybnik.com