Kancelaria Adwokacka
ul. Powstańców Śląskich 1, Rybnik
tel./fax: 32 42-224-02
kancelaria@adwokat-rybnik.com

Obsługa prawna

Sprawy gospodarcze

Dla przedsiębiorców szczególnie istotna jest reprezentacja w sprawach związanych z ich działalnością. W ostatnim czasie wprowadzono liczne zmiany w przepisach dotyczących postępowania cywilnego. Ustawodawca ponownie wprowadził odrębne postępowanie w sprawach gospodarczych, obwarowane wieloma restrykcjami i koniecznością zgłaszania wszystkich wniosków dowodowych już przy pierwszej czynności procesowej. W zasadzie podmiot prowadzący działalność gospodarczą w procesie traktowany jest na równi z profesjonalnym pełnomocnikiem, co związane jest z dużym ryzykiem prowadzenia postępowań gospodarczych bez pomocy adwokata. Pomoc adwokata może tu być szczególnie ważna zwłaszcza, że są to często sprawy skomplikowane i mające wpływ na cały zakres prowadzonej działalności gospodarczej.

Sprawy gospodarcze wymagają nie tylko znajomości przepisów prawa ale również wiedzy w zakresie księgowości i prowadzenia biznesu aby wybrać dla Klienta najlepsze rozwiązanie, które pozwoli mu utrzymać płynność finansową, odzyskać należności oraz kontynuować współpracę z innymi podmiotami gospodarczymi.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:
  • sporządzanie i analiza umów zawieranych przez przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
  • weryfikacji umów pod kątem możliwości zawieszenia obowiązku ich wykonywania, wypowiedzenia lub rozwiązania,
  • negocjacji z kontrahentami i instytucjami finansowymi w zakresie zawierania umów najmu, leasingu, kredytu,
  • renegocjacji z kontrahentami i instytucjami finansowymi wcześniej zawartych umów,
  • udzielania porad prawnych dotyczących szeroko rozumianych spraw gospodarczych,
  • reprezentacji Klientów w toku postępowania sądowego, egzekucyjnego i przed organami administracji publicznej.
Kancelaria Adwokacka ul. Powstańców Śląskich 1, Rybnik
Mobil: +32 42-224-02 e-mail: kancelaria@adwokat-rybnik.com