Kancelaria Adwokacka
ul. Powstańców Śląskich 1, Rybnik
tel./fax: 32 42-224-02
kancelaria@adwokat-rybnik.com

Prawo rodzinne

Rozwód i separacja

Rozwód i separacja to bardzo często trudne i skomplikowane procesy sądowe, wymagające szczegółowej analizy i wypracowania najlepszego rozwiązania dla Klienta.

Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi rozwód może być orzeczony, jeżeli doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, tzn. pomiędzy małżonkami nie istnieją więzi duchowe, fizyczne i gospodarcze. Jeżeli rozkład pożycia małżeńskiego jest zupełny, jednak nie nosi cech trwałości bądź jeśli małżonkowie nie chcą rozwodu, mogą domagać się orzeczenia separacji.

Zarówno w wyroku rozwodowym, jak i separacyjnym Sąd rozstrzyga nie tylko o samym rozwodzie, czy separacji, ale także o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego, władzy rodzicielskiej, kontaktach z dziećmi, alimentach na małoletnie dzieci oraz o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania. Na wniosek stron Sąd może również orzec o alimentach na rzecz małżonka, eksmisji ze wspólnego mieszkania oraz dokonać podziału majątku wspólnego. Skutki separacji są takie, jak skutki rozwodu z tą różnicą, że w czasie separacji nie można zawrzeć nowego związku małżeńskiego. Zarówno w wyniku separacji, jak i rozwodu ustaje wspólność majątkowa małżeńska.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:
  • reprezentacji w sprawach sądowych o rozwód i separację
  • udzielania porad prawnych w sprawach o rozwód i separację
  • przygotowania projektu pozwu o rozwód i separację
  • udziału w postępowaniu mediacyjnym
  • przygotowana rodzicielskiego planu wychowawczego

Adwokaci udzielają również porad prawnych i pomagają w sporządzaniu pism procesowych w sprawach dotyczących stwierdzenia nieważności małżeństwa sakramentalnego zawartego w Kościele Katolickim (potocznie lecz błędnie nazywanego "rozwodem kościelnym").
Kancelaria Adwokacka ul. Powstańców Śląskich 1, Rybnik
Mobil: +32 42-224-02 e-mail: kancelaria@adwokat-rybnik.com