Kancelaria Adwokacka
ul. Powstańców Śląskich 1, Rybnik
tel./fax: 32 42-224-02
kancelaria@adwokat-rybnik.com

Prawo cywilne

Sprawy o zapłatę

W kategorii spraw cywilnych jedną z najczęstszych są sprawy o zapłatę. Mamy z nimi do czynienia w sytuacji, kiedy dochodzimy roszczeń od osoby, która jest nam winna pieniądze lub też sami zostaliśmy pozwani. Sprawy o zapłatę mogą toczyć się w tzw. „zwykłym” trybie postępowania cywilnego lub też, jeżeli zachodzą do tego przesłanki, w postępowaniu nakazowym lub upominawczym - w formie nakazu zapłaty.

Kancelaria dysponuje zaufanym podpisem elektronicznym, co umożliwia prowadzenie spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym (e-Sąd w Lublinie).

Bardzo często z uwagi na specyfikę spraw o zapłatę, nie wymagają one osobistego udziału Klienta. Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę zarówno na etapie postępowania przedsądowego (wezwania do zapłaty), przy sporządzaniu pozwu, dalszych pism procesowych, jak i reprezentowanie Klientów w toku postępowania sądowego.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:
  • spraw o zapłatę
  • spraw w postępowaniu nakazowym, upominawczym i uproszczonym
  • spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym
  • spraw o zapłatę kary umownej, zadatku
  • spraw związanych z dochodzeniem odszkodowań z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy
  • spraw zmierzających do ochrony wierzycieli w razie niewypłacalności dłużników (skarga pauliańska)
  • dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości
  • dochodzenia roszczeń w ramach postępowań grupowych tzw. pozwy zbiorowe
  • sporządzania i opiniowania umów
Kancelaria Adwokacka ul. Powstańców Śląskich 1, Rybnik
Mobil: +32 42-224-02 e-mail: kancelaria@adwokat-rybnik.com