Kancelaria Adwokacka
ul. Powstańców Śląskich 1, Rybnik
tel./fax: 32 42-224-02
kancelaria@adwokat-rybnik.com

Obsługa prawna

Prawo spółek

Prawo spółek jest coraz prężniej rozwijającą się gałęzią prawa. Przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na prowadzenie swojej działalności w formie spółki. Pociąga to za sobą konieczność wybrania rodzaju spółki - odpowiedniej do działalności, dobrego przygotowania umowy spółki, a następnie przeprowadzenia procesu rejestracji. Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną na wszystkich tych etapach. W przypadku większych spółek niezbędna jest także pomoc przy obsłudze związanej z działalnością organów spółek.

Aktualnie możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej w kilku precyzyjnie określonych formach, takich jak: jednoosobowa działalność gospodarcza (często określana także jako indywidualna działalność gospodarcza), spółka cywilna, spółki prawa handlowego (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna).

Adwokaci posiadają wiedzę prawniczą na temat każdej formy działalności gospodarczej, dzięki czemu są w stanie doradzać i prowadzić stałą obsługę prawną dowolnego podmiotu gospodarczego.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:
  • rejestracji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
  • obsługi związanej z tworzeniem i rejestracją spółek osobowych i kapitałowych
  • przygotowania umów i aktów założycielskich
  • obsługi związanej z działalnością organów spółek (zgromadzeń wspólników, posiedzeń zarządu, rady nadzorczej)
  • sporządzania i opiniowania umów zawieranych przez przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
  • reprezentacji w postępowaniu dotyczącym wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego oraz przygotowywania dokumentacji związanej z wpisami do Krajowego Rejestru Sądowego.
  • reprezentacji w postępowaniu sądowym związanym z działalnością spółek prawa handlowego (m.in. powództwa o uchylenie uchwały, powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały, powództwa przeciwko członkom zarządu)
  • przekształcania i likwidacji spółek prawa handlowego
Kancelaria Adwokacka ul. Powstańców Śląskich 1, Rybnik
Mobil: +32 42-224-02 e-mail: kancelaria@adwokat-rybnik.com