Kancelaria Adwokacka
ul. Powstańców Śląskich 1, Rybnik
tel./fax: 32 42-224-02
kancelaria@adwokat-rybnik.com

Prawo administracyjne i prawo pracy

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych skierowaną zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Adwokaci w ramach bieżącej pomocy prawnej reprezentują Klientów w postępowaniu sądowym w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz w toku postępowania odwoławczego od wydanych decyzji w sprawie przyznawania prawa do zasiłków, świadczeń emerytalnych i rentowych.

Nasza Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:
  • spraw o ustalenie stosunku pracy
  • spraw o przywrócenie do pracy
  • spraw o odszkodowania za rozwiązanie stosunku pracy
  • spraw o odszkodowanie w przypadku naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu
  • spraw o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy
  • spraw o mobbing i zwolnień grupowych
  • sporządzania umów o pracę, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania
  • sporządzania umów o zakazie konkurencji w trakcie zatrudnienia i po jego ustaniu
  • sporządzania opinii prawnych z zakresu prawa pracy
  • odwołań od decyzji organów emerytalno - rentowych
Kancelaria Adwokacka ul. Powstańców Śląskich 1, Rybnik
Mobil: +32 42-224-02 e-mail: kancelaria@adwokat-rybnik.com