Kancelaria Adwokacka
ul. Powstańców Śląskich 1, Rybnik
tel./fax: 32 42-224-02
kancelaria@adwokat-rybnik.com

Prawo rodzinne

Ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa

Obowiązujące uregulowania prawne wskazują, że jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, wówczas przyjmuje się, że pochodzi ono od męża matki jest to tzw. „domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki”. Domniemanie ojcostwa może zostać obalone, jedynie na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.

W przypadku kiedy nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, mężczyzna od którego dziecko pochodzi może je uznać składając stosowne oświadczenia przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, jednak dla swej skuteczności wymaga ono potwierdzenia matki dziecka. Uznanie ojcostwa może nastąpić także przed sądem opiekuńczym.

Często zdarzają się również sytuacje, że mężczyzna, który uznał ojcostwo, dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi. Może on wówczas wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania dziecka, jednak czynność ta jest skuteczna kiedy zostanie dokonana przed upływem ustawowego terminu.

Powództwo o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa oraz o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa może wytoczyć także prokurator, jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:
  • spraw o ustalenie ojcostwa
  • spraw o zaprzeczenie ojcostwa
  • spraw o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa
  • spraw o ustalenie macierzyństwa
  • reprezentacji w sprawach o ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa oraz o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa rozstrzyganych przez Sąd z powództwa prokuratora
  • przygotowania projektu wniosku do prokuratury o wystąpienie z powództwem o ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa oraz o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa
Kancelaria Adwokacka ul. Powstańców Śląskich 1, Rybnik
Mobil: +32 42-224-02 e-mail: kancelaria@adwokat-rybnik.com