Kancelaria Adwokacka
ul. Powstańców Śląskich 1, Rybnik
tel./fax: 32 42-224-02
kancelaria@adwokat-rybnik.com

Prawo administracyjne i prawo pracy

Prawo administracyjne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie doradztwa oraz reprezentacji naszych Klientów w sprawach przed organami administracji państwowej i samorządowej, jak również w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Pomoc prawna obejmuje sporządzanie wniosków, pism, skarg, zażaleń i odwołań w postępowaniach przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz reprezentację Klientów w sprawach przed sądami administracyjnymi wszystkich instancji. Pomoc prawna obejmuje również występowanie do właściwych organów o wydanie niezbędnych zaświadczeń, pozwoleń i koncesji.

Nasza Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:
 • sporządzania odwołań od decyzji administracyjnych organów
 • kierowania wniosków o zmianę i sprostowanie decyzji
 • kierowania wniosków o wznowienie postępowania
 • sporządzania skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych
 • sporządzania skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • reprezentowania Klienta przed organami administracyjnymi i i II instancji
 • reprezentowania Klienta przed sądami administracyjnymi i i II instancji
 • spraw związanych z potwierdzeniem posiadania obywatelstwa polskiego
 • spraw związanych z uzyskaniem koncesji i pozwoleń
 • spraw o wywłaszczenie
 • spraw o odszkodowanie za utratę wartości nieruchomości następującej wskutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Kancelaria Adwokacka ul. Powstańców Śląskich 1, Rybnik
Mobil: +32 42-224-02 e-mail: kancelaria@adwokat-rybnik.com