Kancelaria Adwokacka
ul. Powstańców Śląskich 1, Rybnik
tel./fax: 32 42-224-02
kancelaria@adwokat-rybnik.com

Kancelaria Adwokacka Rybnik

Prawo karneIstotną dziedziną naszej działalności jest prowadzenie spraw z zakresu prawa karnego. Procedura w sprawach karnych obejmuje postępowanie przygotowawcze, sądowe i wykonawcze. Na każdym etapie zarówno pokrzywdzonemu, jak i oskarżonemu przysługuje pomoc prawna.

Nasze Kancelarie świadczą pomoc prawną na rzecz osób fizycznych na wszystkich etapach postępowania karnego. Reprezentujemy naszych Klientów przed organami ścigania, sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym. Adwokaci świadczą pomoc prawną wszystkim stronom postępowania karnego – pokrzywdzonym, podejrzanym, oskarżonym, oskarżycielom prywatnym i oskarżycielom posiłkowym.

Adwokaci reprezentują Klientów we wszystkich sprawach z zakresu prawa karnego materialnego, prawa karnego skarbowego, prawa wykroczeń oraz w postępowaniu wykonawczym, w szczególności:

 • sprawy dotyczące prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu lub narkotyków
 • sprawy dotyczące przestępstw narkotykowych (posiadanie narkotyków, handel narkotykami)
 • sprawy o przestępstwa przeciwko mieniu (kradzież, włamanie, rozbój, przywłaszczenie, paserstwo, oszustwo)
 • sprawy wypadków drogowych
 • sprawy przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu (pobicia, zabójstwa, uszczerbki na zdrowiu)
 • sprawy o zniesławienie i pomówienie
 • sprawy przeciwko obrotowi gospodarczemu
 • sprawy o wykroczenia drogowe, wykroczenia przeciwko mieniu
 • sprawy karne skarbowe (oszustwa podatkowe, oszustwa celne)
 • sprawy w postępowaniu wykonawczym (odroczenie wykonania kary, warunkowe zawieszenie wykonania kary, przerwa w karze, dozór elektroniczny)
Nasza Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:
 • obrony podejrzanych i oskarżonych w sprawach karnych i karnoskarbowych w postępowaniu przygotowawczym i postępowaniu sądowym
 • obrony obwinionych w sprawach o wykroczenia
 • reprezentacji skazanych w postępowaniu karnym wykonawczym
 • reprezentacji w sprawach z prywatnego aktu oskarżenia
 • reprezentacji w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego
 • odszkodowań za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
 • spraw osób poszukiwanych listem gończym, Europejskim Nakazem Aresztowania (ENA)
Kancelaria Adwokacka ul. Powstańców Śląskich 1, Rybnik
Mobil: +32 42-224-02 e-mail: kancelaria@adwokat-rybnik.com