Kancelaria Adwokacka
ul. Powstańców Śląskich 1, Rybnik
tel./fax: 32 42-224-02
kancelaria@adwokat-rybnik.com

Prawo rodzinne

Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem

Sprawy dotyczące wykonywania władzy rodzicielskiej i uregulowania kontaktów z małoletnimi dziećmi, niejednokrotnie niosą ze sobą liczne konflikty i nieporozumienia pomiędzy rodzicami. W sprawach tych zgodnie z obowiązującymi przepisami zawsze kierujemy się dobrem małoletniego dziecka, starając się jednocześnie wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów. Jeżeli rodzice dziecka żyją oddzielnie, z reguły należy uregulować kwestię w jaki sposób ma być wykonywana władza rodzicielska. Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje różne rozwiązania w zakresie władzy rodzicielskiej, istnieje możliwość powierzenia wykonywania władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, powierzenia wykonywania władzy rodzicielskiej temu rodzicowi, z którym dziecko mieszka i jednocześnie ograniczenie władzy rodzicielskiej drugiego rodzica bądź w szczególnych przypadkach pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Rodzice mają prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem i jest to uprawnienie niezależne od władzy rodzicielskiej. Prawo do kontaktów z dzieckiem przysługuje również dziadkom, rodzeństwu i innym osobom bliskim dziecku. Kontakty z dzieckiem obejmują m.in. przebywanie z dzieckiem i bezpośrednie porozumiewanie się z nim, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej. Sąd regulując kontakty rodziców z małoletnimi dziećmi może ograniczyć utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem jeśli uzna, że wymaga tego dobro dziecka, w uzasadnionych przypadkach Sąd może również zakazać kontaktów z dzieckiem.

Adwokaci prowadzą również sprawy związane z uprowadzeniem dziecka za granicę przez jednego z rodziców, regulowane w Konwencji Haskiej z dnia 25 października 1980 r., dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę. W oparciu o jej postanowienia, pomagamy realizować uprawnienia rodzica do dochodzenia niezwłocznego powrotu dziecka do państwa, z którego zostało bezprawnie wywiezione. Dochodzenie tych uprawnień jest możliwe jedynie w sytuacji kiedy zarówno państwo miejsca uprowadzenia dziecka jak i państwo, do którego uprowadzenie dziecka nastąpiło, są stronami wspomnianej Konwencji.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:
  • spraw o ograniczenie władzy rodzicielskiej
  • spraw o pozbawienie władzy rodzicielskiej
  • spraw o uregulowanie kontaktów z dzieckiem
  • spraw o zakazanie kontaktów z dzieckiem
  • spraw o egzekucję kontaktów
  • spraw o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka
  • spraw w trybie Konwencji Haskiej tzw. "uprowadzenie rodzicielskie"
  • przygotowania rodzicielskiego planu wychowawczego
  • udziału w postępowaniu mediacyjnym
Kancelaria Adwokacka ul. Powstańców Śląskich 1, Rybnik
Mobil: +32 42-224-02 e-mail: kancelaria@adwokat-rybnik.com