Kancelaria Adwokacka
ul. Powstańców Śląskich 1, Rybnik
tel./fax: 32 42-224-02
kancelaria@adwokat-rybnik.com

Kancelaria Adwokacka Rybnik

Nasz zespół

Adwokat

Zygmunt Stęchły

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Praktykę zawodową rozpoczął w 1964 roku w Wodzisławiu Śląskim, a następnie w Rybniku. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Katowicach. Posiada szeroką wiedzę i wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z różnych dziedzin prawa, ze szczególnym uwzględnieniem spraw rodzinnych i cywilnych.
Adwokat Zygmunt Stęchły

Adwokat

Przemysław Stęchły

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Aplikację adwokacką odbywał pod patronatem adwokata Zygmunta Stęchłego. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Katowicach. Obecnie pełni funkcję sędziego Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury w Warszawie, był również członkiem Komisji Rewizyjnej Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw cywilnych, gospodarczych, karnych i rodzinnych z uwagi na wieloletnie świadczenie pomocy prawnej w tym zakresie oraz prowadzenie stałej obsługi prawnej wielu podmiotów gospodarczych.
Adwokat Przemysław Stęchły

Adwokat

Magdalena Grabarczyk

Ukończyła studia prawnicze oraz studia administracyjne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Aplikację adwokacką odbywała pod patronatem adwokat Krystyny Piotrowskiej i adwokata Przemysława Stęchłego. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Katowicach.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw cywilnych, karnych i rodzinnych, z uwagi na preferowanie tych dziedzin prawa w zakresie świadczonej pomocy prawnej oraz wieloletnią pracę w Kancelariach Adwokackich zajmujących się prowadzeniem tego typu spraw. Adwokat Magdalena Grabarczyk z dniem 1 maja 2017r. została powołana przez Dziekana Izby Adwokackiej w Katowicach do pełnienia funkcji zastępcy adwokat Małgorzaty Tannenberg z Wodzisławia Śląskiego.
Adwokat Magdalena Grabarczyk

Kierownik sekretariatu

Marzena Płachetka

Pracę w Kancelarii Adwokackiej rozpoczęła w 1996 roku. Od ponad 20 lat zajmuje się sprawami administracyjnymi i organizacyjnymi Kancelarii oraz czuwa nad sprawną i rzetelną organizacją pracy Kancelarii. Dba o komunikację z Klientami informując ich na bieżąco o stanie powierzonych spraw. Jako osoba pierwszego kontaktu z Klientami daje gwarancję dyskrecji, sumienności i terminowości wykonania powierzonych jej zadań.
Marzena Płachetka

Aplikant adwokacka

Partycja Nieszporek

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 1 stycznia 2016 roku odbywa aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach pod patronatem adwokata Przemysława Stęchłego.

Posiada doświadczenie zawodowe w pracy w kancelariach adwokackich zajmujących się stałą obsługą prawną podmiotów gospodarczych oraz reprezentacją Klientów w sporach sądowych z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego i handlowego, a także w zakresie prowadzenia spraw rodzinnych, karnych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Partycja Nieszporek

Aplikant adwokacka

Aleksandra Piecha

Ukończyła studia prawnicze oraz studia administracyjne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w Opolu. Od 1 stycznia 2017 roku odbywa aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach pod patronatem adwokata Przemysława Stęchłego.

Posiada doświadczenie zawodowe w pracy w kancelariach adwokackich zajmujących się stałą obsługą prawną podmiotów gospodarczych oraz reprezentacją Klientów w sporach sądowych z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego i handlowego, a także w zakresie prowadzenia spraw rodzinnych, karnych i administracyjnych.
Aleksandra Piecha
Kancelaria Adwokacka ul. Powstańców Śląskich 1, Rybnik
Mobil: +32 42-224-02 e-mail: kancelaria@adwokat-rybnik.com